Glædelig jul og godt nytår

Hej alle.

Fra Region 2 Fyn ønskes I alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Tiden går nu stille og roligt den rigtige vej, vi har passeret årets korteste dag, så derfor kan vi nu begynde at tælle ned til vi igen skal have Wingen ud af vinterhi. Jeg håber, at I alle når at få klargjort, puslet og hvad I ellers skal have lavet ved Wingen, inden den igen skal rulle !!

Jeg håber, at I har lyst til igen at deltage i årets første arrangement, nemlig Regions- og opstartsmøde lørdag d. 12 januar kl. 11.00. Mødet afholdes hos medlem nr. 2009. Som tidligere år er regionen vært ved en let frokost og øl/vand/kaffe ad libitum.

Jeg håber, at mange nye som gamle medlemmer vil afsætte denne lørdag til hyggeligt samvær og planlægning af den nye GoldWing sæson 2019. Husk at medbringe gode idéer til, hvad vi skal lave af kaffemøder, virksomhedsbesøg, deltagelse i Internationale træf og ikke mindst "køre2ure ud i det blå". Vi printer en kalender, som vi kan skrive arrangementerne ind i .

Vi får igen i år besøg af vores Formand og næstformand. De vil fortælle, hvordan det står til i  klubben lige nu, og I er velkomne til at have spørgsmål klar. 

Du læser dette her på vores nye hjemmeside, som vores Webmaster har nytænkt og designet. Vi i bestyrelsen har løbende haft mulighed for at teste og afprøve hjemmesiden under opbygningen, og vi mener selv, at resultatet er blevet rigtig godt. Vi håber, at hjemmesiden vil opfylde de ønsker og krav, som I måtte have. Hjemmesiden vil løbende være under udvikling, så derfor er ønsker og gode idéer altid velkomne. Lad os se fremad !! Den med at den "gamle" eller "gamle gamle" hjemmeside var meget bedre, skulle vi gerne være fri for nu. 

Med venlig hilsen

Regions repræsentant for Region 2 Fyn, medl 689.