100 GWEF Treffen Award

Kære Alle.

Angående 100 GWEF Treffen Award.

Som i kan læse i det senest udkomne klubblad, så er det vedtaget i GWEF, at - hvis man kan dokumentere sin deltagelse i 100 GWEF Treffen, kan man få et 100 GWEF Treffen Award patch/stofmærke.

Proceduren er: Send dokumentationen til klubbens Internationale Repræsentant, som vil kontrollerer det fremsendte.

Dokumentationen vil herefter blive sendt til GWEFs sekretær, som herefter vil foretage en meget grundig kontrol. Hvis dokumentationen bliver godkendt, får man tilsendt det prestigefyldte stofmærke.

Venlig hilsen

Jan Nielsen, IR