Indlæser cover... Træk i cover for at flytte det
Event Information
Titel på arrangement:
Dato og tidspunkt:
Beskrivelse af arrangement:

Regions- og opstartsmøde 2019 

GoldWing Club Denmark Region 2 Fyn 12. januar 2019 kl. 11.00

Hos Hanne og Hans, Lunden 3, 5540 Ullerslev

Regionen er vært ved en let frokost

  1. Velkomst
  2. Valg af referent
  3. Valg af ordstyrer
  4. Regionsrepræsentantens beretning for 2018
  5. Kassereren fremlægger årsregnskab
  6. Valg til regionsteam, på valg er:

Supp. for reg.repr. Keld Johansen – modtager genvalg

Kasserer Connie Andersen

Sekretær Bodil S. Larsen – modtager ikke genvalg

  1. Nyt fra hovedbestyrelsen, vi får besøg af formanden og /eller næstformanden
  2. Planlægning af arrangementer, køreture, kaffemøder etc.
  3. Eventuelt

Af hensyn til indkøb af frokost er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest den 6. januar 2019 til Jens på mobil 5137 6411 - gerne på SMS.

Adresse:
Postnr og by:
Unable to load tooltip content.