Indlæser cover... Træk i cover for at flytte det
Event Information
Titel på arrangement:
Dato og tidspunkt:
Beskrivelse af arrangement:

                                                               

                                                     

Regions- og opstartsmøde 2021

HVORNÅR:                       30. maj 2021 klokken 11.00

HVOR:                               Hanne og Hans, Lunden 3, 5540 Ullerslev

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af referent
 3. Valg af dirigent
 4. Regionsformandens beretning for 2020
 5. Kassereren fremlægger Årsregnskab
 6. Valg til Regionsteam:
 • Kasserer (Hans Larsen - villig til genvalg)
 • Suppleant til Regionsformand (Keld Johansen – ønsker ikke genvalg)
 • SMS-kæde (Connie Andersen – ønsker ikke genvalg)
 1. Nyt fra ”Hovedbestyrelsen” (vi får besøg af Formand/ Næstformand)
 2. Planlægning af arrangementer 2021 (køreture, kaffemøder mv.)
 3. Eventuelt

Regionen er vært ved en mindre frokost, og af hensyn til indkøb er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest mandag den 17. maj 2021 til mig – enten via SMS på: 51 80 11 29 eller mail: svethor@worldonline.dk

 

På vegne af Region 2

Svend Erik Thorsen (888)

Vedhæft evt. invitation/beskrivelse:
Unable to load tooltip content.