Indlæser cover... Træk i cover for at flytte det
Event Information
Titel på arrangement:
Dato og tidspunkt:
Beskrivelse af arrangement:

Regions- og opstartsmøde 2021

HVORNÅR:                       16. januar 2021 klokken 11.00

HVOR:                               Hanne og Hans, Lunden 3, 5540 Ullerslev

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af referent
 3. Valg af dirigent
 4. Regionsformandens beretning for 2020
 5. Kassereren fremlægger Årsregnskab
 6. Valg til Regionsteam:
 • Kasserer (Hans Larsen - villig til genvalg)
 • Suppleant til Regionsformand (Keld Johansen – ønsker ikke genvalg)
 • SMS-kæde (Connie Andersen – ønsker ikke genvalg)
 1. Nyt fra ”Hovedbestyrelsen” (vi får besøg af Formand/ Næstformand)
 2. Planlægning af arrangementer 2021 (køreture, kaffemøder mv.)
 3. Eventuelt
Unable to load tooltip content.