Indlæser cover... Træk i cover for at flytte det
Event Information
Titel på arrangement:
Dato og tidspunkt:
Beskrivelse af arrangement:

Ribe d. 6. januar 2019

Til medlemmerne i GoldWing Club Denmark

 

Indkaldelse til Generalforsamling i GoldWing Club Denmark

Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 25. maj 2019 kl. 13:00
Mc Camp Sydhavsøerne, Byskovvej 4, 4891 Guldborgsund

 

Husk: Forslag og vedtægtsændringer, der skal behandles på generalforsamlingen,
skal være Formanden i hænde senest 5 uger før afholdelse.

Dagsorden:
Pkt.1: Valg af Dirigent


Pkt.2: Valg af referent og stemmetællere                        


Pkt.3: Formandens beretning.


Pkt.4: Aflægning af årsregnskab.


Pkt.5: Fremlæggelse og godkendelse af budget samt kontingent


Pkt.6: Indkommende forslag.

Pkt.7: Valg af bestyrelse.
På valg er:
Næstformand: Svend O Hansen, modtager genvalg                                                                                Kassereren: Lars Bo Rasmussen, modtager genvalg
Redaktøren: Bodil Sandgaard Larsen, modtager genvalg

Pkt.8: Valg af revisor og revisorsuppleant.


Pkt.9: Eventuelt.
Indlæg ved regionsformænd
Reg. 1
Reg. 2
Reg. 3
Reg. 5
Reg. 6

Indlæg ved Interrep Jan Nielsen

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
GoldWing Club Denmark

Bemærk at der vil være være kontrol af gyldigt medlemskort ved indgangen.  SÅ HUSK MEDLEMSKORTET.. 

Kun for dem som IKKE er med på hyggeweekend:         GWC.DK er vært. 

Hvis du ønsker en let forplejning før generalforsamlingen bedes du tilmelde dig på på mail:  gaapho@gmail.com                                                                                                                                                  - husk navn og medlems nummer.                                                                                                                                                        

Unable to load tooltip content.